Wielkość czcionki: A + A - Reset
 • 23.jpg
 • 26.jpg
 • w1.jpg
 • 21.jpg
 • w15.jpg
 • w14.jpg
 • 20160129_164323.jpg
 • 22.jpg
 • 28.jpg
Start
Nowe stawki za odpady komunalne.
poniedziałek, 02 marca 2020 14:46
 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od
1 kwietnia 2020 roku

02 marca 2020

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz podjętą Uchwałą Nr VIII/66/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Ruja (Dz. Urz. Woj. Doln. 2020 r., poz. 1596) Wójt Gminy Ruja zawiadamia, iż: począwszy od 01 kwietnia 2020 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 1. 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 2. 88,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W związku z powyższym stawki opłat dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym wynoszą 21,00 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Osoba upoważniona przez Wójta może dokonać oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji podanych w deklaracji ze stanem faktycznym.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków i pojemników na bioodpady.
Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji, jednak winien uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Nie dotyczy to zabudowy jednorodzinnej w przypadku chęci obniżenia opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

 

Pouczenie:

 1. Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według nowej stawki już za miesiąc kwiecień 2020 r.
 2. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji
  i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania oraz zmiana sposobu zbierania odpadów
  w terminie 14 dni dnia zaistnienia zmiany).
 3. Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące przyszłe lub za cały rok 2020 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.
 4. Stosownie do art. 6m ust. 2a w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
 5. W przypadku gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując zmianę podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wójt Gminy Ruja

                                                                                                                                     /-/ 
                                                                                                                         Paweł Gregorczuk

 
Harmonogram wywozu odpadów na m-ce marzec, kwiecień 2020.
środa, 26 lutego 2020 10:03
 alt
 
Bezpłatne prelekcje i szkolenia dla Mieszkańców.
wtorek, 25 lutego 2020 14:38
 
alt
alt

 
Bezpłatne prelekcje i szkolenia dla Mieszkańców.
wtorek, 25 lutego 2020 14:38
 
alt
alt

 
Informacje na temat segregacji śmieci.
środa, 12 lutego 2020 18:42
 alt
 
Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację
poniedziałek, 10 lutego 2020 08:44

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.   

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.   

 
II Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
wtorek, 04 lutego 2020 14:45
 alt
alt
 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 138

Odwiedziny

mod_vvisit_counterDzisiaj7547
mod_vvisit_counterWczoraj16186
mod_vvisit_counterW tym tygodniu7547
mod_vvisit_counterW tym miesiącu46807
mod_vvisit_counterOd początku20142346